Floriade 2012

De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling die eens per tien jaar wordt gehouden. In 2012 was de laatste editie van het festijn. Dat jaar was Venlo gastheer. Groningen was één van de kandidaten om de Floriade in 2022 te organiseren, maar greep er uiteindelijk naast. Almere zal dan als gastheer fungeren.

Floriade 2012De Floriade van 2012 was de 19e AIPH wereldtuinbouwtentoonstelling. Het was de 6e editie van de Floriade en vond plaats van 5 april tot en met 7 oktober. Het evenement werd feestelijk geopend door Koningin Beatrix. Het totale terrein van de Floriade besloeg 66 hectare, waarvan 22 hectare bos, 2,5 hectare gebouwen en 4 hectare water. Voor deze editie werden 1700 bomen aangeplant. Daarnaast plantte de organisatie 20.000 heesters, 200.000 vaste planten, 65.000 waterplanten, 1,5 miljoen bloembollen en 95.000 eenjarige planten.

Nieuw bezoek Beatrix
Koningin Beatrix bezocht na de opening nogmaals de Floriade. Aanleiding hiervoor was het staatsbezoek van de Turkse president Abdullah Gül. Hij opende op het terrein van de Floriade een Turks paviljoen.

Gül en Beatrix op de Floriade 2012

Terrein ontruimd
Een aantal maanden later, op 20 september, moest het hele terrein worden ontruimd, nadat er een flinke brand uitbrak bij een afvalverwerkingsbedrijf nabij de Floriade. Het betrof een bedrijf dat cartridges en toners van printers had opgeslagen.

Rotterdam en Arnhem
In eerste instantie waren ook Rotterdam en Arnhem kandidaat voor de organisatie van de Floriade 2012, maar deze gemeenten besloten voortijdig hun kandidatuur in te trekken omdat ze de financiële risico’s te groot achtten. Ook Drechtsteden moest eerder afhaken, omdat voor hun kandidatuur een positief besluit nodig was van vijf aangesloten gemeenten. Dit lukte niet. Hiervoor waren de redenen de te verwachten milieubelasting in het gebied, de verstoring van de zondagsrust en de hoge kosten van het project. Vervolgens maakte de Nederlandse Tuinbouwraad op 8 december 2004 bekend dat de enige overgebleven kandidaat Venlo de organisatie van de Floriade 2012 toegewezen kreeg.

Financieel tekort
Eind 2012 werd bekend dat de Floriade te kampen had met een financieel tekort, mede veroorzaakt door tegenvallende bezoekersaantallen. Een faillissement werd uiteindelijk voorkomen door ingrijpen van de vijf ‘Floriadegemeenten’.

Bankroet
Nadat hoofdsponsor Rabobank bekendmaakte zijn geld terug te trekken, dreigde een bankroet voor de Floriade, maar de gemeenten stelden zich gezamenlijk garant voor het miljoenenverlies dat de organisatie boven het hoofd hing. Op deze manieren konden de salarissen en rekeningen ook na 1 januari 2013 nog betaald worden. Venlo nam als grootste gemeente bijna de helft van alle kosten op zich.