Floriade 2022

Het ligt nog ver voor ons, maar de Floriade 2022 zal worden gehouden in Almere. Helaas ging de organisatie van het evenement aan Groningen voorbij. Naast Groningen en Almere waren de regio Boskoop en Amsterdam kandidaat. Op maandag 24 september maakte de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) in een zinderende bijeenkomst bekend dat het evenement, dat eens per tien jaar wordt gehouden, in 2022 plaatsvindt in Almere.

Opvolger Venlo
Almere volgt daarmee Venlo op. Dit Limburgse stadje was de gastheer van de Floriade 2012. De editie van 2022 wordt de 23e editie van de AIPH Wereldtuinbouwtentoonstelling en tegelijkertijd de 7e Nederlandse Floriade  in de geschiedenis. In eerste instantie meldden zich zeven kandidaten. Naast de vier eerder genoemden waren dit de regio Rivierengebied, de regio Noord-Holland-Noord en de Coöperatie Flevoland 2022 uit Lelystad. Na de eerste selectieronde besloot de NTR vier kandidaten te verzoeken een bidbook te maken, dat voor 1 juli 2012 moest worden ingeleverd. Uiteindelijk kwam Almere dus als winnaar uit de bus.

Groningen
Het bid van Groningen werd onder meer opgesteld in samenwerking met de Groningen Talent Group. De organisatie was op zoek naar vernieuwing en verjonging van het concept Floriade. De Talent Group wilde dit doen door belangrijke maatschappelijke issues als groene energie, verduurzaming, water en gezond leven te integreren in de vernieuwde uitgangspunten van de Floriade. Het bid van Groningen bevatte dan ook plannen voor ontwikkelingen waarmee de Floriade per direct zou starten een nieuwe generatie van jong talent te betrekken bij de organisatie. Helaas mocht dit dus niet baten.

Downloads:
Download hier het hele bidbook van Almere in PDF (354MB)
Download hier de samenvatting van het bidbook van Almere (PDF, 14 MB)